Mondzorg Tand’Arts gevestigd en kantoorhoudende te Zierikzee (4301 HE) aan de Lange Nobelstraat 24, hierna te noemen “Mondzorg Tand’Arts” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mondzorg Tand’Arts verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Mondzorg Tand’Arts u over de manier waarop Mondzorg Tand’Arts uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Mondzorg Tand’Arts worden aangeboden op www.mondzorgtandarts.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Persoonlijk
    Mondzorg Tand’Arts gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Mondzorg Tand’Arts past wat u op www.mondzorgtandarts.nl ziet aan op uw interesses. Mondzorg Tand’Arts gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van uw IP- adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
  2. Doel
    Mondzorg Tand’Arts verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.mondzorgtandarts.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Mondzorg Tand’Arts gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Mondzorg Tand’Arts.
  3. Andere doeleinden
    Tot slot kan Mondzorg Tand’Arts uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Mondzorg Tand’Arts geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Mondzorg Tand’Arts voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Mondzorg Tand’Arts een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Mondzorg Tand’Arts op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Mondzorg Tand’Arts maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Mondzorg Tand’Arts ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@mondzorgtandarts.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Mondzorg Tand’Arts tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.mondzorgtandarts.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Mondzorg Tand’Arts

1. Mondzorg Tand’Arts heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mondzorg Tand’Arts verwerkt ten behoeve van www.mondzorgtandarts.nl. Mondzorg Tand’Arts accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Mondzorg Tand’Arts bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.mondzorgtandarts.nl, tenzij Mondzorg Tand’Arts op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Mondzorg Tand’Arts behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.mondzorgtandarts.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.mondzorgtandarts.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.mondzorgtandarts.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 16-06-2018.